herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja na podatek od środków transportu Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o oszacowanie szkód Rolnictwo
Wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzenengo Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu Dzierżawa gruntu
Wymiana dowodów osobistych Ewidencja Ludności
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie pobytu czasowego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie pobytu stałego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna