herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu

Dzierżawa gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu -  na okres powyżej trzech lat

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

  1. Załączniki:
    • dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu 
    • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana
    • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.