herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (osoby fizyczne)

Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

Klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 4 tel. 91 414 80 88 wew. 31