herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Podatek leśny

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.:

wzór deklaracji na podatek leśny:

osoby fizyczne »

                                                        

Inf. o lasach.pdf      załącznik 1.pdf       załącznik 2.pdf          załącznik 3.pdf

 

osoby prawne »

                                                        

deklaracja.pdf       załącznik 1.pdf       załącznik 2.pdf      

 

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych do 30 czerwca 2019 r.:

 

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

Komórka organizacyjna

stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych,

pok. Nr 2 tel. 91 414 80 88 wew. 25

Opłaty

Cena drewna do naliczania podatku leśnego w 2020 r. wynosi 194,24 /m3

- podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 tj. 42,7328 zł za 1 ha.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.