herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Podatek rolny

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.:

wzór deklaracji na podatek rolny:

osoby fizyczne »
 

                                                        

Inf.o gruntach.pdf    załącznik 1.pdf       załącznik 2.pdf          załącznik 3.pdf

 

osoby prawne »
 

                                                        

deklaracja.pdf        załącznik 1.pdf          załącznik 2.pdf         

 

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych do 30 czerwca 2019 r.:

Deklaracja na podatek rolny

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

Komórka organizacyjna

stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 2, Tel. 91 414 80 88 wew. 25

Opłaty

Cena żyta do naliczania podatku rolnego w gminie Trzcińsko-Zdrój w 2020 r. wynosi 58,46 za dt.

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 dt żyta tj. 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta tj. 292,30 zł za 1 ha.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013r. poz. 1381 ze zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.