herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wniosek o oszacowanie szkód

Rolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

Załączniki:

  • kserokopia aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pok. Nr 4 tel. 91 414 80 88 wew. 31

Dodatkowe informacje, uwagi

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, znajdują się na stronach:

www.minrol.gov.pl, www.szczecin.uw.gov.pl oraz www.zodr.pl.