herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wniosek usunięcia drzew i krzewów (osoby nie będące osobami fizycznymi)

Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

Klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 4 tel. 91 414 80 88 wew. 31

Termin i sposób załatwienia

30 dni