Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Trzcińsko-Zdrój

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek od środków transportu Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Podatek akcyzowy Podatki i opłaty lokalne
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o oszacowanie szkód Rolnictwo
Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Ewidencja Ludności
Wniosek o wydanie odpisu /zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Ewidencja Ludności
Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatkach Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Ewidencja Ludności
Wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzenengo Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek usunięcia drzew i krzewów (osoby nie będące osobami fizycznymi) Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu Dzierżawa gruntu
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące Zameldowanie - procedury
Zawiadomienie o zgromadzeniu postępowanie uproszczone Zgromadzenia publiczne
Zgłoszenie pobytu czasowego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie pobytu stałego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Ewidencja Ludności
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (osoby fizyczne) Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna